Materiály uveřejněné v roce 2004

číslo 1/2004

 1. Vyhodnocení konání III. valné hromady SMBD
 2. Zdanění příjmů z nájemného daní z příjmů právnických osob
 3. Informace o převodech pozemků státu do vlastnictví bytového družstva, nebo vlastníků bytů
 4. Přemístění kanceláře SMBD v budově na Těšnově, provoz
 5. Pojištění majetku pod novou rámcovou pojistnou smlouvou
 6. Nová rámcová pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti statutárního orgánu BD
 7. Odborné semináře

číslo 2/2004

 1. Zveřejňování účetní závěrky BD a SVJ
 2. Základní změny v účetnictví 2004
 3. Členská schůze bytového družstva
 4. Povinnost instalace individuálních automatických regulačních zařízení
 5. Poradenství technické komise SMBD
 6. Reklamy – prezentace firem

číslo 3/2004

 1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 2. Nález Ústavního soudu č. 278/2004 Sb. ze dne 9.3. 2004, týkající se „bezplatného převodu státních pozemků“
 3. Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 4. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu, České účetní standardy
 5. Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
 6. Společné členství manželů v bytovém družstvu
 7. Nová technická poradna SMBD
 8. Stanovisko soudního znalce k výtahům provozovaným na území ČR v roce vstupu do EU

číslo 4/2004

 1. Povinné revize
 2. Uložení účetních údajů do sbírky listin
 3. Ochrana spotřebitele ve stavebnictví
 4. Oprávnění pronajímatele požadovat přístup do nájemního bytu
 5. Dohody o provedení práce s vazbou na zákonné pojištění
 6. Financování oprav balkonů v SVJ
 7. Bytové družstevnictví a EU
 8. Sdělení členům SMBD
 9. Odborné semináře
 10. Reklamy

číslo 5/2004

 1. DPH u bytových družstev
 2. Změna zákona č. 592/1991 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 3. Nepeněžní příjmy fyzické osoby – vlastníka jednotky
 4. Komentář k novým vzorovým stanovám SVJ (NV č. 371/2004 Sb.)
 5. Povinné vybavení bytů termoregulačními ventily do 31.12.2004
 6. Postup při výměně bytů
 7. Zrušení a likvidace družstva
 8. Celostátní informační centrum pro bydlení v Liberci
 9. Program Panel
 10. Reklamy

číslo 6/2004

 1. SMBD a jeho služby
 2. Dodatek č. 1 k RPS č. 5200053440 – riziko povodeň
 3. Nová RPS na pojištění statutárního orgánu BD
 4. Komentář k novým vzorovým stanovám SVJ (NV č. 371/2004 Sb.) - dokončení
 5. Problematika výtahů a jejich modernizace v obytných domech – příspěvek TK
 6. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb