Vážení členové,

jak jsme vás již informovali v Bulletinu SMBD č.4/2017 v tomto roce je již v účinnosti zák.č.291/2017 Sb.. jako novela občanského soudního řádu /OSŘ/ a současně novela zákona o veřejných dražbách č.26/2000 Sb. a změna zákona o úpadku/ insolvenčtní zákon/.č.182/2006 Sb.

Tyto změny posilují postavení SVJ vůči jejich neplatičům. SVJ se stává přednostním věřitelem hned za nárokem státu a jeho pohledávky jsou přednostně uspokojovány před pohledávkami ostatních věřitelů, včetně zajištěných pohledávek, až do výše 10% z výtěžku dražby. V praxi soud upozorní na konání dražby v dražební vyhlášce a SVJ se může přihlásit do dražby nejpozději do zahájení dražebního jednání. Přihláška musí obsahovat povinné údaje a listiny prokazující, že se jedná o vykonatelnou pohledávku vůči vlastníkovi tj. pravomocně rozhodnutou soudem nebo alespoň pokud byla uplatněna u soudu žalobou. Ve druhém případě má SVJ přednostní nárok pokud uspěje se svým nárokem u soudu. Dražební vyhláška je zveřejněna ve veřejném rejstříku a SVJ by mělo tyto rejstříky sledovat, protože nebude na dražební vyhlášku ani úpadek vlastníka speciálně upozorňováno. Jedná se o sledování příslušného katastru nemovitostí, ve kterém je dražební vyhláška zveřejněna a insolvenčního rejstříku pro zjištění úpadku. Totéž co v případě prodeje jednotky v exekuci, platí i v insolventním řízení tj. právo na přednostní uspokojení SVJ před ostatními věřiteli až do výše 10% výtěžku z prodeje jednotky, po odečtení odměny insolvenčního správce.

V případě, že taková situace u vás nastane, doporučujeme vyhledat pomoc v některé z našich právních poraden. Tolik jen na doplnění naší informace z bulletinu z 31.8.2017.

S pozdravem

 

JUDr. František Lebl

předseda

Sdružení bytových družstev


Partneři

csrb mmr cicb