Materiály uveřejněné v roce 2005

číslo 1/2005

 1. Proč odměňovat členy statutárního orgánu bytového družstva a jakou formou
 2. Vybrané případy z přehledu judikatury
 3. Co je třeba k návrhu na zápis společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku
 4. Projektové financování komplexní regenerace bytových domů
 5. Sloupek technické komise SMBD
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Odborné semináře
 8. Reklamy

číslo 2/2005

 1. Zveřejnění účetní závěrky
 2. Pojištění majetku pod rámcovou pojistnou smlouvou u Kooperativy
 3. Podpůrná opatření státu pro oblast bydlení
 4. Ochrana spotřebitele ve stavebnictví – tématické okruhy na CD
 5. Vzor volebního řádu členské schůze BD
 6. Novela zákona o vlastnictví bytů
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Vybrané případy z přehledu judikatury
 9. Reklamy

číslo 3/2005

 1. Termoventily
 2. Celková transformace hmotněprávní a procesněprávní úpravy obchodního rejstříku
 3. Novely zákona o vlastnictví bytů
 4. Rozhlasové a televizní vysílání – STA
 5. Evidence obyvatel
 6. Změna výše úroků z prodlení
 7. Postup při likvidaci pojistné události u pojišťovny Kooperativa
 8. Změna ve správě zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 9. Archivní a spisová služba
 10. Reklamy

číslo 4/2005

 1. Podávání návrhu na zápisy v obchodním rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu
 2. Dotazy a odpovědi
 3. Vybraný případ z přehledu judikatury
 4. Reklamy

číslo 5/2005

 1. Bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440 za rok 2004
 2. Vybrané změny právních předpisů týkající se bytové problematiky
 3. Příprava IV. valné hromady SMBD
 4. Regionální poradenská střediska SMBD a CICB
 5. Čestné prohlášení k návrhu na zápis u obchodního rejstříku
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů z SFRB
 8. Sloupek technické komise
 9. Reklamy

číslo 6/2005

 1. Toto číslo je určeno pro konání IV. valné hromady Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, konané "per rollam" podle čl. 7 odst. 6 stanov SMBD a jednacího řádu IV. valné hromady SMBD.

Partneři

csrb mmr cicb