Materiály uveřejněné v roce 2019

 

ČÍSLO 1/2019

 1. Bytové spoluvlastnictví a předkupní právo ke garážovému stání
 2. Rekonstrukce bytových domů – informace o dotaci
 3. K dohodě manželů o vyloučení družstevního podílu v bytovém družstvu ze společného jmění manželů v poměrech rekodifikace soukromého práva
 4. Rušení nočního klidu (restaurací, kavárnou)
 5. Souběh funkcí a přípustnost podřízení tohoto vztahu zákoníku práce se netýká jen obchodních korporací a platí i po 1. 1. 2014, rozhodl nově Nejvyšší soud
 6. K rozúčtování služeb v bytovém družstvu a ve společenství vlastníků
 7. Informace z judikatury
 8. Konzultacní dny pro cleny SMBD v roce 2019
 9. Reklamy

 

ČÍSLO 2/2019

 1. Zpráva o činnosti SMBD za rok 2018
 2. Z judikatury – Konkurs na majetek vlastníka jednotky
 3. Funkční období člena výboru společenství vlastníků nebo předsedy společenství vlastníků
 4. Věřit zkušené bance se vyplatí
 5. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440 za rok 2018
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2019

 

ČÍSLO 3/2019

 1. K některým otázkám novelizace občanského zákoníku
 2. Evidence skutečných majitelů v podmínkách společenství vlastníků jednotek, bytového družstva včetně malého bytového družstva
 3. Adaptační legislativa ke GDPR
 4. Život s GDPR – blíží se výročí
 5. Nájemní bydlení je rozšířeno mezi chudšími domácnostmi
 6. Cenové mapy České republiky – 1. díl
 7. Informace z judikatury – k úplatnému převodu družstevního podílu (převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu)
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2019

 

ČÍSLO 4/2019

 1. Úplné znění stanov SMBD
 2. Může se obchodní korporace podřídit ZOK jako celku i po uplynutí lhůty dvou let?
 3. Nařízení vlády č. 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
 4. Kamerové systémy v bytových domech a GDPR
 5. Zásady BOZP pro bytové domy
 6. Jak chránit obydlí před požárem?
 7. Cenové mapy České republiky 2019 – 2. díl
 8. Informace z judikatury – k vyloučení člena z bytového družstva
 9. Jak správně a bezpečně realizovat výběrové řízení?
 10. Tisková zpráva SFRB – změna úrokové sazby programu Panel 2013+
 11. Housing for All – evropská iniciativa za dostupnější bydlení
 12. Dotazy a odpovědi
 13. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2019

 

ČÍSLO 5/2019

 1. Vyklizení věcí ze společných částí osobou odpovědnou za správu domu a pozemku
 2. Rozšíření návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze (podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1817/2016, ze dne 26. 10. 2016)
 3. Funkcionářské odměny v bytovém družstvu – zdravotní a sociální pojištění, zdanění
 4. Placení pojistného z titulu pojištění odpovědnosti za škodu za členy výboru ze strany SVJ není samo o osobě v rozporu s dobrými mravy
 5. Cenové mapy České republiky 2019 – 2. díl
 6. ČSOB nabízí úvěr s dotací již 10 let
 7. Co by měla obsahovat smlouva se zhotovitelem a co smlouva o jejím předkladateli vypovídá
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2019

 

ČÍSLO 6/2019

 1. Určení poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku v bytovém spoluvlastnictví a způsob schvalování změn tohoto určení
 2. Informace ze schůze republikové rady SMBD konané dne 21. 11. 2019 
 3. Věcná příslušnost soudů u sporů mezi společenstvím vlastníků jednotek a jejich členy
 4. Úhrada za užívání bytu po skončení (společného) nájmu
 5. Okamžitá výpověď z nájmu bytu nejen pro zvlášť závažné porušení povinností, ale i pro dlouhodobé nebo opakované méně závažné porušování povinností
 6. Přídatné spoluvlastnictví a nová judikatura
 7. Správná péče o zateplenou fasádu prodlužuje její životnost
 8. Pojištění u Kooperativy, a.s. VIG
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Vzdělávací semináře SMBD – 1. čtvrtletí 2020
 11. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2020

Partneři

csrb mmr cicb