Materiály uveřejněné v roce 2006

číslo 1/2006

 1. Vyhodnocení IV. valné hromady SMBD
 2. Dotazy a odpovědi
 3. Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu bytového družstva
 4. Odborné semináře
 5. Reklamy

číslo 2/2006

 1. Informace o projektu SMBD k zákonu o podpoře výstavby družstevních bytů
 2. Nájem a podnájem nebytových prostor
 3. K některým otázkám rozhodování společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů
 4. Výzva představenstva SMBD k další diskusi nad záměry nového zákona o vlastnictví bytů
 5. Dotazy a odpovědi
 6. Sloupek technické pomoci
 7. Odborné semináře
 8. Reklamy

číslo 3/2006

 1. Informace předsedy SMBD k činnosti představenstva a kanceláře
 2. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zákoníku
 3. Změna občanského zákoníku ve vazbě na registrované partnerství
 4. Změny ve vzorových stanovách SVJ
 5. Další vybrané změny právních předpisů
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Reklamy

číslo 4/2006

 1. Informace předsedy SMBD k činnosti představenstva a kanceláře
 2. Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb.,o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 3. Přehled nástrojů podpory bydlení realizovaných v roce 2006 Státním fondem rozvoje bydlení
 4. Rámcová pojistná smlouva č. 5200053440 u Kooperativy, pojišťovny a.s.
 5. Zdanění funkcionářské odměny a dohody o provedení práce
 6. Změna právní úpravy obchodního rejstříku
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Informace o novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 9. Termoventily
 10. Reklamy

číslo 5/2006

 1. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 2. Rámcová pojistná smlouva č. 5200053440
 3. Bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440 za rok 2005
 4. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 5. Dávky státní sociální podpory – příspěvek na bydlení
 6. Program PANEL od 1.7.2006
 7. Volba představenstva a zápis do obchodního rejstříku
 8. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu účastníků výstavby
 9. Reklamy

číslo 6/2006

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Praktický postup při vzniku právnické osoby společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“)
 3. Úroky z prodlení a poplatky z prodlení v podmínkách bytových družstev a společenstev vlastníků jednotek
 4. Zdaňování členských vkladů do bytových družstev
 5. Změny některých obecně platných právních předpisů od 1.1.2007
 6. Údržba a opravy domů s rozvahou
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Termoventily
 9. Rámcová pojistná smlouva statutárního orgánu BD
 10. Semináře
 11. Reklamy

Partneři

csrb mmr cicb