Evropská iniciativa za dostupnější bydlení

 

leták ke stažení zde . . .

 

Evropská města se stále častěji potýkají s klesající dostupností bydlení. Ceny nájmů a nemovitostí rostou i dvojcifernými čísly a obyvatelé jsou kvůli stoupajícím nákladům za bydlení vytlačováni do cenově dostupnějších oblastí, dále od centra měst či dokonce za jeho hranice odkud pak musí denně dojíždět „BYDLENÍ NENÍ JEN ZBOŽÍ jako například zlato, ale lidské právo. Vlády by proto měly neprodleně jednat“ řekla na konferenci koncem loňského roku zvláštní zpravodajka OSN pro odpovídající bydlení Leilani Farha.

Konference, na které externí pracovnice OSN hovořila o problémech a důsledcích spojených se stále dražším bydlením se konala koncem loňského roku ve Vídni. Rakouská metropole Evropskou občanskou iniciativu pro dostupnější bydlení výrazně podporuje.

 

Cíle iniciativy:

Na loňskou konferenci HOUSIG FOR ALL (bydlení pro všechny) nyní navazuje i stejnojmenná Evropská občanská iniciativa, kterou založili občané ze zemí EU. Jejím cílem je usnadnit přístup k bydlení všem občanům Evropské unie, tedy i České republice.

Iniciativa požaduje:

- snadnější přístup k dostupnému, případně sociálnímu bydlení pro všechny občany;

- výjimku z Maastrichtských kritérií na veřejné investice do dostupného bydlení;

- zajištění jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné a neziskové organizace poskytující dostupné a sociální bydlení;

- narovnání podmínek mezi tradičními modely bydlení a provozovateli digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy ve formě ubytování a sestavení statistických podkladů k problematice bydlení;

Pokud se iniciativě podaří do března příštího roku sesbírat alespoň milion podpisů občanů EU, přičemž minimálně v 7 členských státech dosáhne úroveň požadovaného počtu, bude se muset požadavky zabývat EVROPSKÁ KOMISE i EVROPSKÝ PARLAMENT.

Podpora města Vídně:

 

Za Občanskou iniciativu se přitom postavila i Vídeň, tedy město, které je v oblasti dostupného bydlení jedním z nejčastěji zmiňovaných zajímavých příkladů. Rakouská metropole totiž vlastní 220 tisíc obecních bytů a dalších cca 200 tisíc dotuje. Celkem 62 % obyvatel Vídně proto bydlí v tzv. sociálních bytech, přičemž teoretický nárok na tyto byty má až 80 % obyvatel Vídně. Díky široké nabídce regulovaného nájemného se ve Vídni daří držet na relativně nízké úrovni i tzv. tržní nájemné.

Podle starosty Vídně Michaela Ludwiga patří zajištění dostupného bydlení v evropských městech k nejdůležitějším výzvám současnosti. „Není náhodou, že se celý svět přiklání k řešení dle města Vídně a chce následovat náš vídeňský model sociálního bydlení. Právě proto osobně podporuji Občanskou iniciativu HOUSING FOR ALL, aby i na evropské úrovni mohla být přijata správná opatření k vytvoření dostupného bydlení pro celou populaci“ uvedl Ludwig na adresu organizátorů petice.

Sběr podpisů v ČR:

 

Petici lze podepsat i v ČR. Je možno jí odeslat elektronicky nebo na adresu Sdružení nájemníků ČR, Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, e-mail: info@son.cz nebo přímo na adresu českých zástupců Evropské občanské iniciativy HOUSING FOR ALL ( www.housingforall.eu ).

 

FORMULÁŘ PETICE KE STAŽENÍ zde . . . 

V Praze dne 18. 6. 2019

 

Ing. Milan Taraba, předseda

Sdružení nájemníků ČR, z.s.


Partneři

csrb mmr cicb