Materiály uveřejněné v roce 2020

 

ČÍSLO 1/2020

 

 1. Změna v likvidaci bytových družstev – zjednodušení procesu likvidace
 2. Povinnost člena voleného orgánu bytového družstva nebo SVJ při skončení (zániku) funkce
 3. Navrhované změny týkající se identifikace a evidence skutečných majitelů dle aktuální předlohy zákona
 4. Průběžná informace o připravovaných změnách v oblasti snímání údajů o spotřebě tepla a TUV
 5. Povinnost pronajímatele jednotky předložit a předat průkaz energetické náročnosti
 6. Vyúčtování služeb a mimořádná fakturace od dodavatelů služeb
 7. Nájem bytu či domu a trvalý pobyt – problémy nájemců a pronajímatelů v praxi a nástin jejich řešení
 8. Informace z judikatury – Ověřené podpisy na dohodě o převodu družstevního podílu a Doručování písemností družstva členovi družstva
 9. Tisková zpráva SFRB – Program zateplování
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2020
 12. Reklamy

 

ČÍSLO 2/2020

 

 1. Hlasování členů družstva na členské schůzi bytového družstva
 2. Zákon o evidenci tržeb v podmínkách bytového družstva
 3. Zákon o evidenci tržeb v podmínkách společenství vlastníků jednotek
 4. Zastoupení na shromáždění společenství vlastníků
 5. Jak správně kombinovat dotaci s úvěrem 6
 6. Zavedení poplatku z pobytu
 7. Dálkové odečty vodoměrů a měřičů tepla
 8. Pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2020

 

číslo 3/2020

 

 1. Novela občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
 2. Upozornění na běžící lhůtu pro uzavření smlouvy o převodu bytů do vlastnictví do konce roku 2020
 3. „Povinné“ převody družstevních bytů po 31. 12. 2020 – k diskusím a pochybnostem v některých členských BD v současné době
 4. Informace z judikatury - K přezkumu vyloučení člena z družstva v jiném řízení
 5. Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
 6. Nová lhůta pro plnění povinností podle zákona o evidenci tržeb po ukončení nouzového stavu
 7. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440 za rok 2019
 8. Tisková zpráva – změna názvu Státního fondu rozvoje bydlení
 9. Dálkové odečty vodoměrů a měřičů tepla
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2020

 

ČÍSLO 4/2020

 

 1. Zpráva o činnosti SMBD za rok 2019
 2. Informace z judikatury
 3. Nakládání a správa nemovité věci v podílovém spoluvlastnictví
 4. Příspěvek na bydlení 2020: Jaké jsou aktuální změny?
 5. Další vývoj připravovaných změn evidence skutečných majitelů
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2020

 

ČÍSLO 5/2020

 

 1. Rozhodování per rollam v BD (SVJ)
 2. Náležitosti stanov SVJ po novelizaci k 1. 7. 2020
 3. Hospodaření společenství vlastníků jednotek
 4. Reakce ČSOB na pokusy o podvodné nakládání s finančními prostředky SVJ (BD)
 5. Povinnost právnických osob uchovávat zápisy z jednání jejich nejvyššího orgánu
 6. Převod úvěru z bytového družstva na společenství vlastníků
 7. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 8. Zabezpečení vstupních dveří bytového domu
 9. Informace z judikatury – Písemný souhlas pronajímatele i při sjednání podnájmu jen části bytu
 10. Dotazy a odpovědi
 11. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2020

 

ČÍSLO 6/2020

 

 1. Povinnost svolat členskou schůzi bytového družstva včetně schválení řádné účetní závěrky v podmínkách nouzového stavu
 2. K povinnosti konání shromáždění včetně schválení řádné účetní závěrky a povinnosti předání vyúčtování cen služeb společenstvím vlastníků jednotek v podmínkách nouzového stavu
 3. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a změna zákona o daních z příjmů
 4. Rozdělování zisku v bytovém družstvu podle zákona o obchodních korporacích
 5. Odpověď ÚOOÚ k ručení za správné zpracování osobních údajů
 6. Převod úvěru z bytového družstva na společenství vlastníků
 7. Informace z judikatury
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2021

 


Partneři

csrb mmr cicb