NOUZOVÝ STAV

Informace č. 1 ke konání členských schůzí a shromáždění vlastníků jednotek

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila nouzový stav a také rozhodla o přijetí krizového opatření č. 199 a zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 konání veškerých společenských a jiných akcí s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob ( s výjimkou schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona), a to do odvolání tohoto mimořádného opatření; předsednictvo SMBD důrazně doporučuje svým členům odložení všech členských schůzí BD a shromáždění vlastníků jednotek a jiných hromadných akcí, a to do doby ukončení platnosti tohoto mimořádného opatření a dále upozorňuje, že povolená účast 30 osob je včetně technického a jiného personálu. Je možné využít (pokud to stanovy dovolují) hlasování mimo zasedání (per rollam).

 


Partneři

csrb mmr cicb