Materiály uveřejněné v roce 2007

číslo 1/2007

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Nové či novelizované vybrané obecně platné právní předpisy
 3. Definice sociálního bydlení a snížená sazba DPH po 31.12.2007
 4. Zápis nebo změna zápisu společenství vlasntíků jednotek u příslušného soudu
 5. Základní informace k další existenci nebo k likvidaci bytového družstva v souvislostech s převody bytů a nebytových prostorů do vlasntictví členů bytového družstva (se zaměřením na tzv. "nová bytová družstva", vzniklá za účelem koupě domu a následného převodu bytů do vlastnictví členů podle zákona o vlastnictví bytů)
 6. Hodnocení nabídek dodavatelských firem na provádění podstatných změn nebo výměn výtahů
 7. Centrální registr – systém pro vyhledávání kontaktů a informací
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Školení k regeneraci panelových domů
 10. Seminář k rozúčtování tepla a TUV

číslo 2/2007

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Dlouhodobá záloha na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace (tzv. fond oprav)
 3. Předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin obchodního rejstříku
 4. Předkupní právo bytů v domě
 5. Stanovy bytového družstva, nájem družstevního bytu a novela občanského zákoníku v roce 2006
 6. Výběr z dotazů členů bytových družstev na veřejného ochránce práv
 7. Reklamy

číslo 3/2007

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Darování členského podílu v bytovém družstvu
 3. K některým otázkám převodů bytů v budově ve vlastnictví bytového družstva
 4. Praktický postup při likvidaci BD
 5. Informace k jednostrannému zvyšování nájemného
 6. Přehled nových právních předpisů vztahujících se k bytové problematice
 7. Povinné revize – aktualizace
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Sloupek technické komise SMBD
 10. Reklamy

číslo 4/2007

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Ukládání účetní závěrky SVJ do Sbírky listin
 3. Bonifikace z RPS 5200053440 za rok 2006
 4. Likvidace škodných událostí z RPS a. 5200053440, případná pomoc SMBD
 5. K některým záležitostem převodu družstevního bytu do vlastnictví člena v praxi tzv.“nových“ bytových družstev
 6. Program PANEL – novinky
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Reklamy

číslo 5/2007

 1. V. valná hromada SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 2. Reklamy

číslo 6/2007

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. – Rámcové pojistné smlouvy
 3. Program PANEL pozastaven
 4. Informace k uplatňování DPH u bytové výstavby
 5. Digitální vysílání – základní informace
 6. Dotazy a odpovědi z oblasti požární prevence
 7. Přehled nových právních předpisů
 8. Semináře

Partneři

csrb mmr cicb