ÚOOÚ není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky

 

15. 4. 2020 – Úřad reaguje na zvýšený počet stížností, které se vztahují k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím datových schránek a upozorňuje na skutečnost, že není příslušným k jejich projednání.

 

Institucí příslušnou k projednání tohoto přestupku je (dle § 26c zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) ministerstvo vnitra.

Osoby, které obdrží nevyžádané obchodní sdělení prostřednictvím datové schránky, tímto žádáme o to, aby se se svou stížností obrátily přímo na ministerstvo vnitra.

 


Partneři

csrb mmr cicb