Materiály uveřejněné v roce 2008

číslo 1/2008

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. II. Vyhodnocení V. valné hromady SMBD, konané korespondenční formou ve dnech 1. až 30. 11. 2007
 3. Odměny za výkon funkce člena voleného orgánu(funkcionářské odměny) a odměny za provedení práce(dohoda o provedení práce) od 1.1.2008
 4. Byty a daňová reforma 2008
 5. Způsobilost SVJ nabýt vlastnické právo k pozemku pod bytovým domem
 6. Dodatek č. 3 k RPS č. 5200053440
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Seminář
 10. Reklamy

číslo 2/2008

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Stanovy a notář
 3. Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
 4. Program PANEL
 5. Nová služba SMBD ČR, o.s. ve zkráceném stavebním řízení
 6. Opatření ke snížení a hodnocení energetické náročnosti budov
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Dílčí změny obchodního zákoníku
 9. Přehled nových právních předpisů
 10. Nabídka publikace
 11. Reklamy

číslo 3/2008

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K podílovému spoluvlastnictví jednotky v SVJ
 3. Změna v RPS č. 5200053440 ve prospěch pojištěných klientů
 4. Bonifikace z RPS 5200053440 za rok 2007
 5. Nabídka nové publikace SMBD ČR,o.s. k účetnictví a daním SVJ
 6. K nabídce služeb ve zkráceném stavebním řízení
 7. Dotazy a odpovědi
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Reklamy

číslo 4/2008

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K otázkám trvalého pobytu obyvatel
 3. Nepeněžité členské vklady u bytových družstev
 4. Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008
 5. Aktuální změny obchodního zákoníku, nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, a vztahy k bytovým družstvům
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Přehled nových právních předpisů
 8. Reklamy

číslo 5/2008

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Členská schůze bytového družstva a zápis o členské schůzi
 3. K členství v bytovém družstvu po převodu bytu do vlastnictví
 4. Dotazy a odpovědi
 5. Přehled nových právních předpisů
 6. Reklamy

číslo 6/2008

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Otazníky nad orgány malého družstva
 3. Výpověď z nájmu bez přivolení soudu
 4. Užitečné informace k osobnímu vlastnictví u BD vzniklých za účelem koupi a správy bytového domu
 5. Pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. – Rámcové pojistné smlouvy
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Přehled nových právních předpisů
 8. Sloupek technické komise SMBD ČR, o.s.
 9. Semináře

Partneři

csrb mmr cicb