Hlasování per rollam v SVJ/BD v době nouzového stavu a mimořádných opatření.

 

Novelizované ustanovení § 18 zák. č. 191/2020 Sb.ve znění zákona č. 601/2020 Sb. ze dne 31.12.2020 v odst. 2 uvádí, že § 19 zákona, což je zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob se použije do 30.6.2021 bez ohledu na trvání mimořádných opatření. Do té doby lze konat shromáždění per rollam u SVJ i BD.

Prodlouženo nebylo zvláštní opatření ve vztahu k voleným orgánům (tj. prodloužení funkčního období) ani ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky (§§ 20 až 22 zákona), které skutečně skončilo 31.12.2020

Zákon č. 601/2020 zde… 

 

JUDr. František Lebl, předseda SMBD

8.1.2021


Partneři

csrb mmr cicb