Materiály uveřejněné v roce 2009

číslo 1/2009

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Zdravotní a sociální pojištění 2009
 3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a funkcionářské odměny
 4. Základní informace k novele zákona o dani z nemovitosti
 5. Technické podmínky požární ochrany
 6. Problematika zastupování člena družstva na členské schůzi bytového družstva
 7. Informace pro plátce DPH k § 36 odst. 11 ZDPH
 8. Přehled nových právních předpisů
 9. Reklamy

číslo 2/2009

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. K zápisu SVJ do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 3. Zveřejnění účetní závěrky ve Sbírce listin
 4. K převodům bytů ze společnosti s ručením omezeným do vlastnictví jejich společníků
 5. Změny v poskytování údajů z katastru nemovitostí od 1. března 2009
 6. Digitální příjem televize
 7. Stručná informace o dotačním programu „Zelená úsporám“
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Přehled nových právních předpisů
 10. Reklamy

číslo 3/2009

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Novela OSŘ přináší nový systém soudního doručování
 3. Datové schránky
 4. Ke změnám týkajících se zákona o vlastnictví bytů
 5. Informace ke konání VI. valné hromady SMBD ČR
 6. Informace k pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. Vienna Insurance Group
 7. Nově odpovědnost za chodníky
 8. Program PANEL NOVĚ
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Přehled nových právních předpisů
 11. Reklamy

číslo 4/2009

 1. Toto číslo je určeno pro konání
 2. VI. VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR, KONANÉ „PER ROLLAM“ VE DNECH 1. – 31. ŘÍJNA 2009

číslo 5/2009

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Zelená úsporám
 3. Změny v hrazení drobných oprav nájemních bytů
 4. Regulované nájemné v roce 2010
 5. Novela zákona o vlastnictví bytů a stavebního zákona – zákon č.345/2009 Sb.
 6. Dotazy a odpovědi
 7. Přehled nových právních předpisů
 8. Reklamy

číslo 6/2009

 1. Úvodní slovo předsedy
 2. Vyhodnocení VI. valné hromady SMBD
 3. Kdo je oprávněn svolat členskou schůzi družstva?
 4. Pojištění u Kooperativy, pojišťovny a.s. – RPS
 5. Dotazy a odpovědi
 6. Přehled nových právních předpisů
 7. Semináře k účetní závěrce a daňovému přiznání za r. 2010

Partneři

csrb mmr cicb