Materiály uveřejněné v roce 2021

 

ČÍSLO 1/2021

 

 1. Úplné znění části zákona (HLAVA IV) č. 191/2020 Sb., která upravuje zvláštní opatření ve vztahu
 2. k právnickým osobám, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. a zákona č. 601/2020 Sb.
 3. Informace z judikatury
 4. Využití pravidel ustanovení § 1765 OZ u komerčních nájmů
 5. Účtování oprav společných částí hrazených z úvěru poskytnutého bankou společenství vlastníků
 6. jednotek
 7. K otázkám o rozúčtování tepla
 8. Pojištění u Kooperativy pojišťovny, a.s. VIG
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2021

 

ČÍSLO 2/2021

 

 1. Zápis ze společné schůze Republikové rady SMBD a Kontrolní komise SMBD
 2. Zpráva o činnosti SMBD za rok 2020
 3. Zpráva o hospodaření SMBD k 31. 12. 2020
 4. Zpráva Kontrolní komise SMBD k hospodaření a účetní závěrce za rok 2020
 5. Nová úprava evidence skutečných majitelů: četné změny a vysoké sankce
 6. Srážkové vody – povinnost hradit?
 7. 10 základních povinností pro dodržení požární ochrany bytových domů a SVJ
 8. Převod družstevního bytu do vlastnictví člena – možnost ověření členství v bytovém družstvu a vypořádací podíl po převodu bytu – 1. část
 9. Covid, PES a hlasování per rollam
 10. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440 za rok 2020
 11. Kritická chyba v rozúčtování tepla s nedozírnými následky
 12. Informace z judikatury
 13. Dotazy a odpovědi
 14. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2021

 

ČÍSLO 3/2021

 

 1. Poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku, placených jednotlivými vlastníky jednotek po novele OZ, účinné od 1. 7. 2020
 2. Kdy zákon (ZOK) vyžaduje ke schválení usnesení členské schůze bytového družstva vyšší počet hlasů
 3. Sestavení účetní závěrky a její zveřejňování
 4. Nová pravidla pro právnické osoby jako členy voleného orgánu
 5. Převod družstevního bytu do vlastnictví člena – možnost ověření členství v bytovém družstvu a vypořádací podíl po převodu bytu – 2. část
 6. Vadná legislativa v oblasti rozúčtování tepla zbytečně přidělává vrásky lidem z vedení družstev a SVJ
 7. Informace z judikatury
 8. Dotazy a odpovědi
 9. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2021

 

ČÍSLO 4/2021

 

 1. UPOZORNĚNÍ na změnu zákona č. 67/2013 Sb.
 2. 5 zásadních změn, které přinese nový stavební zákon
 3. Novinky v přechodu družstevního podílu v insolvenci
 4. Zákonné možnosti ukončení smlouvy o nájmu bytu
 5. Odvolání likvidátora jmenovaného soudem z jiného důvodu, než je neplnění jeho povinností
 6. Správa pozůstalosti
 7. Zvláštní způsob zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím příslušného správce daně z příjmů
 8. Panelový dům v Děčíně bude platit polovinu za topení – aneb jak jsme dali sbohem teplárně
 9. Informace z judikatury
 10. Informace z legislativy
 11. Dotazy a odpovědi
 12. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2021

 

ČÍSLO 5/2021

 

 1. Rozhodnutí Republikové rady SMBD ve věci členských příspěvků
 2. Informace z judikatury
 3. Informace z legislativy
 4. Novela notářského řádu přináší digitalizaci notářské činnosti
 5. Nová zelená úsporám – nová výzva pro bytové domy i mimo Prahu
 6. Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním podle zákona o službách
 7. Kdy je výkon práva, který odpovídá zákonu, v rozporu s dobrými mravy?
 8. Předfinancování dotací z programu Nová zelená úsporám
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2021

 

 

ČÍSLO 6/2021

 

 1. Způsoby vzniku SVJ jako rozhodné skutečnosti zakládající povinnost vést účetnictví
 2. Nová pravidla pro zřizování datových schránek
 3. Krátkodobé pronájmy formou Airbnb
 4. Soumrak Airbnb aneb užívání bytu v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí
 5. Změna ve zveřejňování účetní závěrky bytového družstva od 1. ledna 2022
 6. Povinnosti vlastníka jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu
 7. Informace z judikatury
 8. Informace z legislativy
 9. Nejvyšší soud ČR rozšířil možnosti obrany proti černé stavbě
 10. Ceny energií utržené ze řetězu způsobí rozvrat ústředního vytápění!
 11. Moneta Money bank, a.s. – nabídka výhodných účtů pro BD a SVJ
 12. Dotazy a odpovědi
 13. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2022

 


Partneři

csrb mmr cicb