UPOZORNĚNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE LHŮTU 31.12.2021,

do které musí být stanovy BD přizpůsobeny nové právní úpravě

V loňském roce byly přijaty dvě významné novely zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. (ZOK) účinná od 1.1.2021 a novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb. (OZ) účinná od 1.7.2020.

ZOK dává lhůtu jednoho roku k přizpůsobení stávajících stanov BD donucujícím ustanovením zákona nejpozději do 31.12.2021. Novela OZ se týká především bytového spoluvlastnictví, avšak obsahuje také změny týkajících se ustanovení ZOK upravující právní poměry bytových družstev a nájmu družstevního bytu. Proto je každé družstvo povinno postupovat již od 1.7.2020 v souladu s touto novelou a nemůže se řídit ustanovením stanov, které jsou v rozporu se závaznými (donucujícími) ustanoveními obou novel.

SMBD připravilo proto novou verzi Metodického návodu se vzorem stanov BD a ve stejném rozsahu Metodický návod pro zpracování stanov SVJ s podrobným komentářem. Pro stanovy SVJ sice neplatí lhůta 31.12.2021 jako je tomu u bytových družstev, avšak v návaznosti na novelu OZ v části týkající se bytového spoluvlastnictví je rovněž třeba upravit ustanovení stanov SVJ, která jsou po 1.7.2020 v rozporu s donucujícími ustanoveními novely OZ a nelze je proto nadále použít.

Oba metodické návody se vzory stanov BD a SVJ jsou k zakoupení v e-shopu na webových stránkách SMBD www.bytovadruzstva.cz

JUDr. František Lebl, předseda

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD)

31.8.2021

 


Partneři

csrb mmr cicb