Materiály uveřejněné v roce 2022

 

ČÍSLO 1/2022

 1. Rozhodování orgánů bytového družstva a společenství vlastníků jednotek v současné době epidemie
 2. Jednání člena kolektivního statutárního orgánu a udělení plné moci takovému členovi
 3. Krátkodobé pronájmy formou Airbnb – další vývoj

 4.  

  Sporné otázky fikce řádného uzavření smlouvy o nájmu bytu
 5. Máte datovou schránku? Pravidelně ji kontrolujte!
 6. Informace z judikatury
 7. Informace z legislativy
 8. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – pojištění „na míru“ pro váš bytový dům
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2022

 

číslo 2/2022

 1. Zpráva o činnosti SMBD za rok 2021
 2. Společné stanovisko MMR, SČMBD, SMBD a DMS ČR k vyúčtování služeb po novele občanského zákoníku
 3. provedené zákonem č. 163/2020 Sb.
 4. Obsahová náplň pojmu „vedení účetnictví“
 5. Prohlášení a jeho náležitosti prakticky
 6. Změna prohlášení vlastníka u SVJ – aktuálně dle znění NOZ účinného od 1. 7. 2020 (dle zákona č. 163/2020 Sb.)
 7. Povinné náležitosti dokladů
 8. Možnosti předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou podle obecných ustanovení občanského zákoníku
 9. Čeká vás letos refixace úrokové sazby?
 10. Informace z judikatury
 11. Informace z legislativy
 12. Nezasloužil by si i váš dům revitalizaci?
 13. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – bonifikace z Rámcové pojistné smlouvy č. 5200053440 za rok 2021
 14. Dotazy a odpovědi
 15. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2022

 

ČÍSLO 3/2022

 1. Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytových/nebytových prostor a připravované změny
 2. Doručování výzvy k odstranění závadného stavu před výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby oběma manželům
 3. Sociální dávky na bydlení a jejich zneužívání
 4. Ochrana podnájemce při podnájmu bytu a domu
 5. SVJ stále jako právoplatný účastník řízení
 6. Informace z judikatury
 7. Informace z legislativy
 8. Jak čelit inflaci a zhodnotit volné finanční prostředky bytových družstev a společenství vlastníků jednotek?
 9. Dotazy a odpovědi
 10. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2022

 

ČÍSLO 4/2022

 1. Asociace komunitní energetiky ČR nabízí informační a poradenskou pomoc v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie
 2. Správa jednotky ve spoluvlastnictví
 3. Konec nerovnému tržnímu prostředí a obtěžování rezidentů. MMR připravilo návrh regulace online platforem pro sdílené ubytování
 4. Cenové mapy České republiky – porovnání vybraných údajů roku 2019 a 2022
 5. Účtování náhrady za pohledávky z účtů a vkladů bytových družstev a společenství vlastníků jednotek u Sberbank CZ, a. s.
 6. Změna pravidel u příspěvku na bydlení
 7. Zvýšení cen služeb poskytovaných spolu s nájmem – lze jednostranně zvýšit zálohy?
 8. Informace z judikatury
 9. Informace z legislativy
 10. Čtyři tipy pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, jak zhodnotit své finance
 11. Dotazy a odpovědi
 12. Konzultační dny pro členy SMBD v roce 2022

 

 


Partneři

csrb mmr cicb