Publikace

 

Společenství vlastníků jednotek - účetnictví a daň z příjmů právnických osob

Z Obsahu:

 1. Úvod
 2. Právní předpisy
 3. Vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek
 4. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
 5. Jednotlivé účetní případy
 6. Účetní uzávěrka
 7. Účetní závěrka
 8. Úschova účetních záznamů
 9. Daň z příjmu společenství vlastníků
 10. Závěr

 

 

K zakoupení v kanceláři sdružení.

Cena pro členy SMBD 240,- Kč, pro ostatní 400,- Kč

 

 

 

plnění poskytovaná s užíváním bytu v podmínkách BD a svj

Z Obsahu:

 1. Úvod
 2. Právní předpisy
 3. Zákon o službách a oz
 4. Definování pojmů
 5. Vymezení služeb
 6. Zálohy na služby
 7. Rozúčtování nákladů na služby
 8. Vyúčtování služeb a vypořádání vyúčtování
 9. Nahlížení do podkladů
 10. Reklamace vyúčtování
 11. Závěr

 

 

K zakoupení v kanceláři sdružení.

Cena pro členy SMBD 240,- Kč, pro ostatní 400,- Kč

 

 

 

 

NOVÉ METODICKÉ NÁVODY k aplikaci GDPR v bytových družstvech a společenství vlastníků

Z Obsahu:

 1. Obecně ke GDPR, část vzory, návod postupu
 2. Návrh vnitřní směrnice k ochraně osobních údajů (BD, SVJ)
 3. Návrh záznamů správce o činnostech zpracování osobních údajů (BD)
 4. Návrh záznamů správce o činnostech zpracování osobních údajů (SVJ)
 5. Smlouva o zpracování osobních údajů (BD, SVJ)
 6. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (BD, SVJ)

 

K zakoupení v kanceláři sdružení.

Cena 500 Kč, pro členy zdarma v sekci „pro členy“

 

 

 

 

 

 

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZALOŽENÍ A VZNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Z Obsahu:

 1. Úvod
 2. Legislativní úprava právnické osoby družstva
 3. Vznik členství v bytovém družstvu
 4. Založení bytového družstva
  1. Příprava ustavující schůze
  2. Průběh ustavující schůze
 5. Vznik bytového družstva
 6. Závěr
 7. Vzory
  1. Přihláška za člena bytového družstva
  2. Pozvánka na ustavující schůzi
  3. Prezenční listina
  4. Čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce
 8. Přihláška za člena SMBD (nabídka členství)

 

Cena 500,- Kč

 

 

 

PUBLIKACE SMBD - Vzory smluv a podání pro BD a SVJ

Z Obsahu:

 1.  Přihláška za člena bytového družstva
 2. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
 3. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
 4. Smlouva o převodu družstevního podílu
 5. Nájemní smlouva – nájemce je člen bytového družstva
 6. Nájemní smlouva – dle NOZ
 7. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
 8. Plná moc k zastupování na členské schůzi družstva
 9. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
 10. Smlouva o uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 11. Domovní řád bytového družstva
 12. Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky

 

Cena pro členy SMBD 300,- Kč, pro ostatní 500,- Kč


Partneři

csrb mmr cicb