Služba členům SMBD

Členům SMBD je k dispozici poradna, která je zaměřená na pomoc při řešení financování oprav, modernizací či revitalizací bytových domů. Poradenství je zaměřeno zejména na efektivní využití finančních prostředků s možností čerpání státních dotací.

Poradna má stejný režim jako ostatní poradny SMBD, je třeba se předem telefonicky (224 805 511) nebo e-mailem (sdruzeni@bytovadruzstva.cz) objednat.

Poradna na adrese sídla SMBD, Praha 1, Těšnov 5, je k dispozici každé pondělí od 13 do 15 hodin, pro jednotlivé klienty je vymezena 1 hodina, lze se tedy objednat na 13. nebo 14. hodinu.

Bezplatné finanční poradenství pro SMBD zajišťuje, na základě uzavřené smlouvy se sdružením, specialista (Dr. Václav Kubát), který spolupracuje s devíti bankovními ústavy a třemi významnými stavebními spořitelnami a je schopen vybrat pro klienty tu nejvhodnější a nejefektivnější formu financování požadované akce, včetně využití státních dotací.

 

 


Partneři

csrb mmr cicb