Služba členům SMBD

Členům SMBD je k dispozici poradna, která je zaměřená na pomoc při řešení financování oprav, modernizací či revitalizací bytových domů. Poradenství je zaměřeno zejména na efektivní využití finančních prostředků s možností čerpání státních dotací.

Poradna má stejný režim jako ostatní poradny SMBD, je třeba se předem telefonicky (224 805 511) nebo e-mailem (sdruzeni@bytovadruzstva.cz) objednat.

Poradna na adrese sídla SMBD, Praha 1, Těšnov 5, je k dispozici každé pondělí od 13 do 16 hodin, pro jednotlivé klienty je vymezena 1 hodina, lze se tedy objednat na 13., 14. nebo 15. hodinu.

Bezplatné finanční poradenství pro SMBD zajišťují, na základě uzavřené smlouvy se sdružením, specialisté (Ing. Eva Holanová a Dr. Václav Kubát), kteří spolupracují s devíti bankovními ústavy a třemi významnými stavebními spořitelnami a jsou schopni vybrat pro klienty tu nejvhodnější a nejefektivnější formu financování požadované akce, včetně využití státních dotací.

 


Partneři

csrb mmr cicb