Novela NOZ a ZOK

Dne 30.12.2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým je novelizován zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Tato novela se mimo jiné týká i spolků a společenství vlastníků vzniklých do 31.12.2013. Podle této novely nejsou ode dne nabytí jejich účinnosti povinny uvést označení právní formy ve svém názvu v souladu s požadavky v § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.. Jedná se o změnu názvu SVJ, která již není vyžadována jako tomu bylo dosud. Z právního hlediska se jedná o výjimku z ustanovení občanského zákoníku. Ačkoliv byla tato povinnost původně stanovena k 31.12.2015 přichází tato změna až nyní. Protože však zákon neukládal žádnou sankci v případě nesplnění této povinnosti, řada SVJ v praxi změnu neuskutečnila nebo ji odkládala až do konce roku 2016, kdy skončila lhůta pro splnění povinnosti přizpůsobit stanovy SVJ nové legislativě.

Toto je nejvýznamnější změna, která se dotýká SVJ. V ostatním odkazujeme na znění citované novely a více bude uvedeno v našem bulletinu.

Zároveň byla přijata novela zákona č. 90/2012 Sb. ZOK pod číslem 458/2016 Sb.. Tato novela nabývá účinnosti 14.1.2017 a neobsahuje významnější ustanoví, která by se dotýkala naší činnosti.Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb