Novela občanského zákoniku

Novela Občanského zákoníku

Dne 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Novela“ a „Občanský zákoník“). Novela mimo jiné přináší změnu ustanovení § 1932 Občanského zákoníku, který upravuje způsob započítávání peněžitého plnění dlužníka na jednotlivé složky dluhu v situaci, kdy tato otázka není smluvně upravena a dlužník hrazenou složku dluhu sám neurčí. Novela v tomto směru přináší dvě změny.

Více zde......

 Zpět na seznam článků

Partneři

csrb mmr cicb