Přístup na členské stránky SMBD


Sdělení pro členy SMBD

Vážení přátelé,
v části těchto webových stránek, vyhrazené pouze pro členy SMBD (pod heslem), jsou již vkládány doporučené vzory dokumentů, vypracované pro Vás v souvislosti s blížící se účinností GDPR. Doporučené vzory je nutné individuálně přizpůsobit podle Vašich potřeb.

V případě, pokud nemáte předmětné heslo k dispozici, kontaktujte paní Loudilovou e-mailem: loudilova@bytovadruzstva.cz

JUDr. Ivana Šimonková

 

Postup při přihlašování se za nového člena SMBD

Členy mohou být pouze právnické osoby tj. družstva, společenství vlastníků bytů a spol. s r.o..

  1. Po vyvolání přihlášky za člena SMBD pravdivě vyplňte vsechna prázdná pole formuláře.
  2. Vyplněnou přihlášku vytiskněte (odesláním se Vámi vyplněný obsah ztratí!)
  3. Tlačítkem "Odeslat..." přihlášku pošlete sekretariátu SMBD. Úspěšné odeslání Vám bude v zápětí potvrzeno. V opačném případě pokus opakujte.
  4. Vytištěnou přihlášku doplňte podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace. Přiložte fotokopii výpisu z obchodního rejstříku a to vše odešlete na adresu SMBD, Praha 1, Těšnov 5.
  5. Prověření vaší žádosti zpravidla trvá dva pracovní dny, proto Vás žádame o trpělivost. Výsledek Vám bude sdělen potvrzujícím dopisem a doručením členské evidenční kartičky.
  6. Pouze na vyžádáním Vám bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo k přístupu na členské stránky.

Gratulujeme Vám, pokud jste se rozhodli stát členem velké rodiny SMBD!


Partneři

csrb mmr cicb