NOUZOVÝ STAV - INFORMACE:  

 

podzim 2020

 

 č. 22 Nošení ochranných prostředků dýchacích cest v bytových domech

 

Č. 21 Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 k přijetí krizových opatření, zde … (bude proklik na odkaz) https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-8-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/ 

 

 Č. 20  VE SBÍRCE ZÁKONŮ (ČÁSTKA 158) VYŠLO USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 30.ZÁŘÍ 2020 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Č. 392/2020 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 5. ŘÍJNA 2020, ZDE … 

 

Č. 19  ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
Ve Sbírce zákonů (částka 155) vyšel dne 25.9.2020 zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy s účinností od 26. září 2020. ZDE …

 

 

jaro 2020

 

Č. 18 Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie

Č. 17  DVĚ NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH a OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

č. 16 - Novela občanského zákoníku - předkupní právo

Č. 15 zákon č. 210/2020 S., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k podnikání

Č. 14 zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby

Č. 13 zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Č.12 cenové moratorium nájemného z bytů ZRUŠENO

Č. 11 Platnost a účinnost právních předpisů

Č. 10 ÚOOÚ není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky

č. 9 NOVELA BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ (tisková zpráva MMR)

Č. 8 – K NĚKTERÝM OPATŘENÍM KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU EPIDEMIE 

č. 7 NABÍDKA DEZINFEKCE, technického typu, jednorázová i déletrvající

Č. 6 Zákony přijaté v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 zveřejněné ve Sbírce zákonů v částce 48 s účinností od 27. března 2020

Č. 5 Vláda schválila Liberační daňový balíček

Č. 4 ÚOOÚ ODPOVÍDÁ NA DOTAZ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Č. 3 - Rozhodování per rollam BD (SVJ)

Č. 2 Stanovisko Evropského sboru (COVID-19)

č. 1 ke konání členských schůzí a shromáždění vlastníků jednotek

 


Partneři

csrb mmr cicb