INFORMACE:  

2020 - 2021

Č. 34 MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ - CO AKTUÁLNĚ PLATÍ, MZ ČR

S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob:

  • účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
  • zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid 19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,
  • 16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:…. viz https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#dalsi_opatreni_NS 

SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM NA VLÁDA.CZ

Č. 33 MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ - co aktuálně platí, MZ ČR NAHRAZENO Č. 34

 

č. 32 - Opatření při návratu z dovolených z rizikových destinací

Č. 31 POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ…ZDE

 č. 30 Mimořádné opatření MZ ČR účinné od 17. května 2021 od00,00 hod do odvolání NAHRAZENO Č. 33

č. 29 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR, účinné od 26.4.2021 nahrazena č. 30 

č. 28 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR, účinné od 12.4.2021 nahrazena č. 29

č. 27 Mimořádné opatření MZ ČR k nařízení povinného testování zaměstnanců

1. neziskové organizace, zde:…

2. podnikatelé (i BD), zde… 

Č. 26 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR nahrazena č. 28

Č. 25 - OPATŘENÍ VLÁDY VE VZTAHU K JEDNÁNÍ ORGÁNŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

  Č. 24 - VYHLÁŠKA Č. 525/2020 SB., O FORMULÁŘOVÝCH PODÁNÍCH PRO DANĚ Z PŘÍJMŮ

Č. 23 NOVELA ZÁKONA č. 191/2020 Sb. č. 601/2020 Sb., zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám

 

podzim 2020

 

 č. 22 Nošení ochranných prostředků dýchacích cest v bytových domech

 

Č. 21 Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 k přijetí krizových opatření, zde … (bude proklik na odkaz) https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-8-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/ 

 

 Č. 20  VE SBÍRCE ZÁKONŮ (ČÁSTKA 158) VYŠLO USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 30.ZÁŘÍ 2020 O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Č. 392/2020 SB. S ÚČINNOSTÍ OD 5. ŘÍJNA 2020, ZDE … 

 

Č. 19  ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
Ve Sbírce zákonů (částka 155) vyšel dne 25.9.2020 zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy s účinností od 26. září 2020. ZDE …

 

 

jaro 2020

 

Č. 18 Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie

Č. 17  DVĚ NOVELY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH a OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

č. 16 - Novela občanského zákoníku - předkupní právo

Č. 15 zákon č. 210/2020 S., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k podnikání

Č. 14 zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV -2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby

Č. 13 zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Č.12 cenové moratorium nájemného z bytů ZRUŠENO

Č. 11 Platnost a účinnost právních předpisů

Č. 10 ÚOOÚ není příslušnou institucí k nevyžádaným obchodním sdělením zasílaným prostřednictvím datové schránky

č. 9 NOVELA BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ (tisková zpráva MMR)

Č. 8 – K NĚKTERÝM OPATŘENÍM KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU EPIDEMIE 

č. 7 NABÍDKA DEZINFEKCE, technického typu, jednorázová i déletrvající

Č. 6 Zákony přijaté v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 zveřejněné ve Sbírce zákonů v částce 48 s účinností od 27. března 2020

Č. 5 Vláda schválila Liberační daňový balíček

Č. 4 ÚOOÚ ODPOVÍDÁ NA DOTAZ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Č. 3 - Rozhodování per rollam BD (SVJ)

Č. 2 Stanovisko Evropského sboru (COVID-19)

č. 1 ke konání členských schůzí a shromáždění vlastníků jednotek

 

INFORMACE V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

 


Partneři

csrb mmr cicb